Pere- ja töötajasõbralike ettevõtete Top 2012

2012. aastal jagas Raintree Estonia Äripäeva pere- ja töötajasõbralike ettevõtete koondedetabelis 6.-7. kohta skype Technologies OÜ-ga. Võrdõiguslikkuse edetabelis saavutas Raintree Estonia 4. koha, peresõbralikkuse edetabelis 7. koha ja töötajasõbarlikkuse edetabelis 12. koha. Täname tunnustuse eest!

Väljavõte 28.05.2012 sekretar.ee artiklist:

“Konkursi ülesehitus Kutsusime osalema 2011. aastal Äripäeva koostatud edetabelitesse kuulunud ettevõtted. Samuti saatsime Äripäeva infopangas olevatele suurtele ettevõtetele märgukirja. Aprilli lõpus helistasime meeldetuletuseks üle eelmistel aastatel konkursil osalenud firmadele.

Vastamine Personali- või tippjuhil oli võimalik vastata nii paberil kui ka elektrooniliselt. Töötajate vastamise paber- või veebiversioonis küsimustikule organiseeris konkursil osalenud ettevõtte personalijuht. osavõtt Konkursil osalemine oli vabatahtlik. Tänavu võttis osa 52 ettevõtet, neist lõppvooru (ehk täideti nii ettevõtte juhi kui ka töötajate ankeedid) jõudis 46 ettevõtet.

Ettevõtteid hindasid 2012. aasta kevadel toimunud konkursi raames nii tegevjuht ja/või personalijuht kui ka ettevõtte töötajad. Pere- ja töötajasõbralike ettevõtete koond-TOPi võitja selgitati peresõbralikkuse TOPi, töötajasõbralikkuse TOPi ja soolise võrdõiguslikkuse TOPi kohapunktide liitmisel. Personalijuhi ja töötajate ankeetide tulemuste arvutamise aluseks võeti maksimaalne võimalik punktide arv ning lõplik tulemus saadi tegelikult kogutud punktide protsendina maksimumist.

Lõpptulemus leiti, võttes arvesse kolme alamnäitajat: peresõbralikkust, töökeskkonda ja töötajate arendamist ehk töötajasõbralikkust ning soolist võrdõiguslikkust. Üldistes kokkuvõtlikes pingeridades on personalijuhi hinnangu kaal 40 protsenti, töötajate hinnangute kaal aga 60 protsenti.”

Allikas: 28.05.2012, 08:12 sekretar.ee